Jens Trolle Balslev

Start siden Musik - lyd Jens T Balslev Balslev slægten Kærligheden Herren og livet
Foto galleri Hyperlink Pc´er med mere News´ for mig Børs indes Gæstebogen

Jens T Balslev.

Opvækst
Stilling
Projekter
Interesser
Adresse
Besøg af en jøde! Benjamin Igre
Verdens mærkeligste biltur for mig
Armenien var første stat og kongerige med kristendommen
Overtro eller fakta 7 - 9 - 13
Begyndelsen og afslutning på det hele !
Hvad betyder navnet
--Johannes--Jens

Min definitionen på volden i denne verden er !
Når argumentationen i mellem 2 mennesker eller magter stopper, 
ja så begynder volden hvis en af de krænkede parter er voldelige.
De personer som bruger vold, er ikke af Guds bedste børn.


Opvækst

Jeg er født på Hellufgård den 9 april 1949 Kl 045 på øen Tåsinge efter lands arkivet for Fyn vider givet af jordmoderen frk. Pedersen som kom og tilså min mor og mig sagde, at det er jo en lille jensemand, og min moder fortalte at det var jordmoderen som var skyld i at jeg fik navnet Jens, jeg er opvokset på en gård hvor vi havde karle til at hjælpe i bedriften og ligeledes pige i huset til at ordne alt så bedriften kunne køre videre i det daglige, og det var med heste, kør, grise, får, ænder og gæs samt høns og andet levende dyrehold og der blev kørt neg hjem i læs fra marken. Vi havde mange dejlige barndoms år og med masser af plads, mange besøg, fester, aktiviteter og en dejlig gammel have. Hver dag kom mælkemanden for at hente dagens mælk i mælke junker og i ugens løb kom der forsyninger med bageren, fiskemanden, slagteren med mere, og årligt kom der også uldekremer for at forsyne husholdningen med nyt tøj, der kom en skeslipper for at slibe knive og klinke porcelæn som var gået i stykket i året løb.
Mine forældre havde 5 børn, og vi var 3 piger og 2 drenge, og da jeg var 13 år mistede jeg en søster og fik efterfølgende konstateret diabetes og denne diabetes har jeg haft fra 1964 og nu haft i 48 år. og må dagligt passe mit helbred lige fra jeg står op til jeg går i seng, men jeg har været heldig at klare det hele og har min førlighed og godt med humor hjælper også.
Til toppen 


Stilling

Jeg er nu blevet fortids pensionist grundet at jeg er diabetiker og det kan derfor være lidt vanskeligt at holde til det arbejdspres som kræves af alle i dag, men jeg er udannet som elektriker og var tidligere selvstændig el installatør. Jeg kom i lære som elektriker den 1 oktober 1963. ved Frank Feldthusen Landet Tåsinge og læretiden var en dejlig tid for mig, hvor mester og mestersvenden altid var hjælpsomme og i godt humør og man kom ud til mange forskellige mennesker og dengang fandtes der nogle personligheder og originaler her på øen, men nu er det lige som om alle næsten er ens og ingen tør stikke sig ud fra mængden,
Jeg læste til elinstallatør på Odense tekniske skole og blev færdig i juli 1973 og nedsatte mig så i august samme år som elinstallatør, jeg kørte det i 13 år og det foregik fra indrettet værksted fra mit hjem på Helluf Tåsinge.
Jeg husker nogle gange blev jeg kaldt ud kl. 03,oo om natten, det var til brand og private personer som havde mistet lyset på grund af lyn og torden vejr og jeg besvarede opringningen med hvad de skulle gøre for at få lyset igen, men en enkelt person sagde til mig at det regnede og stormede så meget at han kunne ikke komme over i baghuset og slå HFI  relæet til igen, men så spurgte jeg om han ikke kunne se at sove uden lys da jeg vidste at der ikke var noget risiko ved strømsvigtet ved den personen.
Til toppen 


Projekter

Til daglig går jeg og holder opsyn med hus og have og landsbyen samt vores samfundet her og rundt omkring i hele verden, så jeg har nok at se til og jeg når ikke altid at få læst avisen.
Jeg mener at det største og vigtigste ord i verden er kærlighed, fordi hvis man har en tilstrækkelig mængde af det, ja så har man det selv godt og er et behageligt menneske at møde og så bygger man også på det kristne budskab om at være, ærlig, kærlig samt ydmyg mod Gud og næsten og som er et grundelement i et kristent liv og vores liv og lovgivning.
Jeg har et lille job som kirkeværge for Bjerreby menighedsråd og har haft det siden januar 1997 og blev ansat ud fra vedtægter for kirkeværgen som lød på at jeg skulle holde opsyn med at alt gik redeligt til på kirkens område, jeg havde Åbenbaringer fra Gud i himmelen fra 1989 og på et senere tidspunkt fortalte jeg de gejstelige om det som Gud havde Åbenbare mig, men det skulle jeg ikke have gjort for jeg blev øjeblikkelig bedt om at sygemelde mig og overdrage alle mine papire til nabo sognets kirkeværge, jeg accepterede ikke præstens bestemmelse for det var Guds anvisninger og befalinger som jeg havde genfortalte om og er derfor lige stoppet fra jobbet sept 2007. Jobbet som kirkeværge det indebærer, at man skal have opsyn, tilsyn med Bjerreby kirke og samtaler med menighedsrådet, ansatte samt gravsteds ejere om gravsteder og holde øje med at alt foregik på en redelig måde med mere.

Til toppen 


Interesser

Jeg forsøger efter bedste evne at leve op til at være, proper og kærlig samt flittig og ærlig og det er da nogle gode leve regler syntes jeg, men det kræver også sin gode mand at efterleve disse leve regler, fordi kærlighed og retfærdighed er 2 begreber og bryder man det ene begreb så mener jeg også det andet begreb er brudt, jeg forstår simpelthen ikke at mennesker kan sige, at de er kærlige og så samtidig udfører uretfærdigheder.
Jeg købte min Pc'er januar 1999 og er meget glad for den og man kan nemmere og hurtige kommunikere med oplysninger med andre mennesker på Internet, hvor man har et helt postvæsen, bibliotek og en professor til at svare på mange spørgsmål, jeg fik først installeret Internet den 9 april 1999 og det ved hjælp af svogeren Lars, men har nu fået lavet en hjemmeside og det har jeg selv fundet ud af ved selvstudie og hjælp fra Thomas.
Jeg har været lidt på ferie i København, Paris og Los Angeles og på "De Syv Have," det sidste med De Syv Have vil sige at det var på en restaurant i Los Angeles som havde det navn. Meget er stort i Amerika det kan jeg bekræfte med at jeg engang overnattede i Las Vegas på et spille kasino som hedder Mirage og der var 7 store restauranter samt ca. 3000 værelser på det hotel.
Til toppen 


Adresse

JEG ER DEN JEG ER !

Kristus den Salvede
Jens Trolle Balslev
Bjerrebyvej 26
Helluf
5700  Svendborg
Danmark

Klik her og google dk/maps

Klik her og E-mail mig her !

Ny hjemmeside fra den 5 sept. 2009. http://www.jenstrollebalslev.dk/index.htm 

Til toppen 


Besøg af en jøde! Benjamin Igre

Igennem hele min barndom og til Benjamins Igre døde  i firserne kom han og besøgte mine forældre hvert år og jeg hørte beretningen hvordan og hvorfor han kom.
Benjamin var født og opvokset i Østrig og var operasanger i Wien før krigen, hele hans familie på 12 søskende forældre og bedsteforældre samt fætre og kusiner blev alle kastet i koncentrationslejr. På nær Benjamin og en søster så mistede alle i  familien livet og efter krigen kom Benjamin til Danmark og fik ophold ved min farmors familie på Stor Abbed og der fra fik han kontakt til min far, men Benjamin havde mistet sin stemme og kunne ikke synge mere og fik anden beskæftigelse. Jeg lagde mærke til hver gang han kom og blev budt ind ved mine forældre til middag eller kaffe, ja da sagde han hele tiden tak og atter tak, men er der noget at sige til at et menneske som har oplevet en tragedie og døden så tæt på, at han udtrykker sig med at takke for alt. Benjamin har da også gjort stor indtryk på mig, jeg nævner lige til min mor om hun kan huske ham, ja siger hun og han var et dejligt menneske.

Til toppen 


Verdens mærkeligste biltur og oplevelse for mig

Denne oplevelse skete for nogle år siden, jeg og min familie havde været på besøg i Odense i bil og på vej hjem til Svendborg så sker der lige pludselig det, at 8 stk.uniformerede færdselsbetjente på motorcykler i protektion køre ind på hovedvejen lige foran mig og det var dog et fantastisk syn og jeg følte mig helt beæret med at skulle have sådan en beskyttelse foran mig og jeg kørte med en passende afstand til dem og det fortsatte på en 10 KM strækning og ingen biler turde overhale os, jeg måtte desværre dreje fra da jeg kom til min vej hvor jeg bor, men det var dog det mest fantastiske syn og oplevelse jeg har været ude for på en biltur, om det var en besked fra Vor Herre til mig det ved jeg ikke, men det blev i hvert fald min fars sidst tur til han fødeby Odense.
Til toppen 


Armenien var første stat og kongerige med kristendommen

Armenien som ligger bagerst i Lilleasien, var den første stat og kongerige som indførte kristendommen som hovedreligion i år 300 og i år 2001 fejre Armenien altså 1700 året for kristendommens indførsel i landet og det hvortil landet har været udsat for megen modgang og lidelse fra nabolandene.
Russerne besatte landet i starten af 1800 tallet og derefter var kirken nervøs for at Russerne skulle stjæle alt kirkens guldbeholdning som var anbragt i alle slags former af Hellige ting, men kirken omsmelte da alt deres guld og anbragte det i forme som viste hele deres alfabet, da de ikke mente at det ville blive stjålet og taktikken lykkedes. I starten af 1900 tallet da massakrerede tyrkerne den Armenske befolkning og halvdelen af befolkningen blev dræbt under forfærdelige forhold.
I år 2001 er der en meget rig armensk / amerikaner som har foræret statskirken en stor kirke.
Det siges også at den armenske kirke har en fornem plads øverst oppe i den jødiske synagoge i Jerusalem. For øvrigt så er der et gammelt mundheld som lyder, at der skal 2 grækere til at narre en jøde, men at der skal 2 jøder til for at narre en armenier, ja så skal man være dygtig for at narre en armenier.
 Armenien er et meget fattigt land i dag og det siges at der er to grene af armenier, nemlig dem af russisk påvirket og så de andre armenier som også kan være både fattige og rige, jeg hørte for år tilbage, at der var en familie som havde været rige, men de måtte flygte fra uroligheder i landet og det eneste som de fik med sig var deres Bibel.
Til toppen 


Overtro eller fakta 7 - 9 - 13

Tidligere sagde mennesker ofte 7 - 9 - 13, fordi der var noget man ikke forstod og man skulle derefter banke under bordet for ikke at komme i uheld.

7 tallet er et Hellig Bibelsk tal og bliver der fremhævet adskillige gange lige fra Skabelsesberetningen og videre frem til i dag. Kirkerne har da også den  syvarmede lysestage stående på alter bordet med dets historiske henvisning. 
7 menigheder i Lilleasien sendte Johannes breve til for at formane om at holde Jesu forskrifter.
7 tallet fremkommer også i den landsby som jeg er født og lever i, da der er 7 beboelser med familier til i Helluf og vi er i dag den 24 november 2006 ialt. 12 voksne personer i byen.
Alt hvad jeg skriver på min side kan kun forstås hvis man vandre i Ånden.

9 tallet er et overtroens fuldkommen tal inden for flere okkulte grene, det går ud fra en anden opfattelse og bevisr med tegn og underlige gerninger som kan være vanskelige at forstå, men de anerkendes ikke af myndighederne. Hvis man har flere af 9 tallets egenskaber i sig, så har man måske nogen interessante egenskaber inden for den personlige udvikling og den åndelige verden og disse konstateringer har for mig også været vigtig i vejen til at finde den absolutte sande Gud.
144000 mennesker skal blive ophøjet og frelst står der i Bibelen, det er et eksakt antal og hvordan kan nogen udtrykke det så nøjagtigt for 2000 år siden, nej tallet skal læses på en helt anden måde; Nemlig ved at lægge tværsummen sammen og så får du et 9 tal og det er åndelige mennesker og det er dem som bliver frelst, men de er godt nok forbandet at den etablerede verden, men det er bare fakta.

13 tallet kan være både være et dejligt eller negativ bevis, men en dag jeg gik mig en tur så skete der det at 13 røde biler efterfølgende kørte uden om mig og jeg tænkte at det er også kærlighedens farve og det spor måtte jeg hellere forfølge og undersøge og arbejde videre med og se hvad 7-9-13 stod for og alt sammen skete i min søgen efter retfærdighed.
13 tallet kan også henlede opmærksomheden på det trettende bogstav M i det hebraiske alfabet med det hellige feminine princip Gudinde Moderen, som også kan forstås symbolsk med kærligheden til næsten og verden.
13 tallet bliver ofte opfattet som værende uheldig, grundet at ved Jesus sidste nadver da var de 13 personer tilstede hvor der iblandt  dem var en foræder, derfor kan der være modvilje med at være tretten til bords.
13 personer gav mig for mange år siden et stort chok, Jeg havde klaget min sag til 13 personer i en bank, ja så så´ jeg straks at jeg var blevet lokket ind i en fascistisk og antikrist foretagende som beskyttede sig selv med løgn, bedrag Mened og trusler imod mig.
13 advokater søgte jeg om hjælp men blev afvis alle gangene.
13 gange var jeg ved politiet for at fremføre mine argumenter mod de kriminelle modstander, men blev afvist alle gangene.
13 kvinder har jeg mindst været i dialog og eller religiøst kontakt med, i min søgen efter Gud i det høje, og kun eneste kvinde har aldrig svigtet mig, vi holder stadigvæk sammen og glædes ved vores samvær, det er min mor.
Hvad skulle jeg have gjort uden de ca. 13 kvinder der har støttet mig, og  hvis det går mig som jeg selv forestiller mig at det vil komme til at gøre, ja så står der kun kvinder og skal have en belønning fra mig for deres værdifulde, tro håb og kærlighed til mig med deres vejledning, anvisning og opmuntring igennem alle årene til mig i min søgen efter Gud i himmelen.
13 Bibler har jeg to gange taget i min favn og sværget med alt hvad jeg har og magter, at jeg vil følge Gud Herren med alt hvad mine 2 vidner vil byde mig og vil sige, at jeg for at komme nær til Gud Herren, ja så skal man være ærlig og kærlig samt ydmyg over for næsten og vor Skaber. Dette har jeg efterlevet efter bedste evne.
13 hvide storke var på besøg ved min nabo i september 2002 og dette havde været mit føde hjem, det er så sandelig noget der interessere mig med antallet 13 storke for jeg er en smule overtroisk og jeg undres, jeg påstår at intet er tilfældigt hvis man er sanddru og arbejder i kærlighed til sin næste og Herren og historien om når en stork kom på besøg ved nogen ja den kender mange, men det bliver betragtet som overtro, men vi får at se om der kommer noget ud af de 13 storkes besøg i sognet.
13 trappetrin er der fra min stue til 1 sal hvor jeg har mit soveværelse og denne triste vandring har jeg taget fra 1994 hver dag.
13 år var jeg da jeg mistede min søster i 1962
13 år drev jeg min selvstændige el-forretning fra 1973 til 1986 og jeg stoppede og søgte andre veje.
13 år gik der fra Gud første gang åbenbarede sig til mig i 1989 til jeg fik en skriftlig besked fra Gud i himmelen på at jeg var Hans udsendte Kristus i år 2002.

666 tallet bliver betragtet som dyrets tegn og Satans tal, jeg beslutte mig til at afprøve 666 tal gåden og ville afprøve og se hvad der skete hvis jeg lagde 666,- kr. i kirke bøssen, måske ville Gud blive vred på mig og straffe mig hårdt, men jeg var fast besluttet på at jeg ville gøre alt hvad der stod i min magt for at afprøve gåden og som sagt det blev gjort og der skete ikke noget ubehageligt.
Den 26 okt. 2002 da modtog jeg en pakke hvor post koden var fremhævet med tallet 666 i stor størrelse, jeg tænkte hvad mon der kan ligge i det og undrede mig, men det var heldigvis noget vidunderligt hjælpe midler til mig som jeg ikke kan undvære i det daglige. 
Den 23 okt. 2002 havde jeg oplevet en vidunderlig oplevelse som jeg havde drømt om fra jeg var barn af, jeg husker tydeligt at jeg lå i min lille barneseng og bad mit Fader Vor, jeg besluttede at jeg ville gøre alt for at finde og tale med Gud og det selv om det var en næsten umulig opgave. I midler tid oplevede jeg 53 år efter en direkte samtale med Gud, jeg blev meget overrasket hvortil Herren gav mig en besked og et svar på himlens skyer som jeg havde stilet efter hele mit liv, ja det tog godt nok mange år, at få den besked igennem mange prøvelser og ingen kristen menneske kan være mere lykkelig for at få sådan en dejlig besked, det var simpelthen den største ære et menneske kan modtage fra Gud, nemlig, Kristus tegnet på himlens skyer.
Jeg vil dog oplyse at det har været et hårdt arbejde som jeg har været igennem og ikke alle kan klare den tur, men min største hjælp var kærlighed fra min næste.

Jeg har min gamle mor på plejehjem for svært demente og det kniber med at hun kan udtrykke sig føre en samtale, men alligevel kan mor og jeg forstå hinanden på det kærligste plan. 
Det pudsige er, at min mor har somme tendens som mig, nemlig, at mor går ofte og ser på farver og tæller biler.
Det var netop det jeg også gjorde da der en dag overhalede mig med 13 røde biler,  i min søgen efter Gud og retfærdighed, efterfølgende har jeg stået fast som en klippe, men kan dog på et split sekund til intet gøres af Gud, det ved jeg godt.
Til toppen


Begyndelsen og afslutning på det hele den 10 - 10 2009 !

Begyndelsen på mit skriveri om Gud Faderen startede med at jeg havde en gammel udslidt bil som jeg besluttede at skifte til en ny bil i 1994, min far og jeg kørte til en bilforhandler og fandt en som jeg faldt pladask for, den var både smuk og dejlig at sidde i for mig, jeg skrev kontrakt med bilforhandleren og kom hjem med bilen, det første min mor siger er at hun bryder sig ikke om det der står på fordørene, der stod  Speciel og jeg ser og opdager det først da min mor siger det til mig, men tænker at jeg er da også noget Speciel med det jeg har oplevet. Jeg går dagligt og søger efter Gud igennem kode løsninger for hele mit liv havde været en kamp mod modstandere og jeg går samtidig og læser koder og beskeder i naturen og fandt en for mig klar besked på, at alt i verden var sammensat og opbygget af koder og systemer, men en dag går jeg mig en tur og kommer tilbage til mit hjem og ser på min bil og jeg stiller mig det spørgsmål, hvem ejer og køre i denne bil og ser en nummerplade hvor der står  PP38957 , som kode ekspert og elektriker igennem hele mit liv, ja så begynder jeg at fundere over nummerpladen som viste hvem jeg var og begynder at tyde nummerpladen bag fra for at undersøge om der skulle ligge yderligere beskeder til mig i valg af denne bil med nummerplader og som jeg kunne tyde, og jeg kommer til det resultat at hvis jeg læser nummerpladen bagfra så lyder den på følgende værdi 75983PP og jeg ser straks at der var en skjult kode indlagt i min nummerplade og som passede med min forestilling om mig selv,. tænk dig at der på min nummerplade står en besked efter en stigende numerisk værdi med 7 9 13 gåden og som var mit udgangs punkt til at forsøge at finde Gud og efterfølgende får jeg også det budskab at der står 3 P P som for mig betyder 3 Profeters Profet, dette budskab måtte jeg forfølge og undersøge, og kan her på afslutningen af min historie trække det frem og sige at det kom til at passe på en prik.

Klik her og læs den korte afhandling om vejen til vor Gudfader og frelsen.

Klik og læs den lange tur på min  afhandling, med først linket til min  Startside, derefter Jens T Balslev, derefter Herren og livet, derefter News for mig og du vil til sidst komme til det resultat at jeg er 3 Profeters Profet.

NB. Kan du følge mig, for så er du kommet nær til Gud

Til toppen

21-02-2015-